آدرس محل برگزاری

تهران - بزرگراه شيخ فضل الله نوري (جنوب) - جنب شهرك فرهنگيان - خيابان نارگل - خيابان شهيد مروي - مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي

زمان: 15 و 16 مهر ماه 1396