درباره مسابقات دانشجوئي


انجمن بتن ايران انجمن بتن ايران هر ساله مسابقات ملي بتن- بزرگداشت استاد احمد حامي را در رشته هاي مختلف برگزار مي نمايد. در سال جاري انجمن بتن ايران در نظر دارد پانزدهمين دوره مسابقات ملي بتن، بزرگداشت استاد احمد حامي، را با همكاري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در شهريور ماه سال جاري به شرح زير برگزار نمايد. لذا جهت دريافت آيين نامه مسابقات و نحوه ثبت نام به وب سايت  www.concreteday.ir   مراجعه فرمائيد.
1- مسابقه بتن سبك دانشجويي
2- مسابقه سازه محافظ تخم مرغ ( EPD  ( 
3- مسابقه تير سبك خمشي
4- مسابقه بتن پرمقاومت دانشجويي
5-
مسابقه پوستر و پايان نامه برتر دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد ( جايزه دكتر مهدي قاليبافيان- با همكاري انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران)

 جهت اطلاعات بيشتر با دبيرخانه دائمی انجمن بتن ايران با شماره های 8-88230585 تماس حاصل نمائيد.      ( فاكس: 88270059 )
- آخرين مهلت نهائی ثبت نام جهت شرکت در مسابقات 01/6/1396 خواهد بود
.