تاریخ های مهم
  • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
    1403-06-01
  • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
    1403-06-31
برگزار کنندگان
انجمن بتن ایران
انجمن علمی بتن ایران
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
شیمی ساختمان
البرزشیمی آسیا
همگرایان تولید
رزین بتن برتر
شرکت آپتوس ایران
شرکت دماوند سفیدپارسیان
سازه گستر مدحت
فهاب بتن
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
گروه سرمایه گذاری مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان

حمایت کنندگان رسانه ای