تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-06-12
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-07-05
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1402-07-15 08:00
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1402-07-18 18:00
برگزار کنندگان
انجمن بتن ایران
انجمن علمی بتن ایران
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
شیمی ساختمان
البرزشیمی آسیا
همگرایان تولید
رزین بتن برتر
شرکت آپتوس ایران
شرکت دماوند سفیدپارسیان
سازه گستر مدحت
فهاب بتن
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
گروه سرمایه گذاری مسکن

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان

حمایت کنندگان رسانه ای