معرفی محصولی نوین به منظور ایجاد درگیری مناسب برای اتصال و چسبندگی بین سطوح صاف با انواع اندود و پلاستر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
در بخش‌های متعددی از ساختمان پیش می‌آید که قرار است انواع اندود یا پلاستر روی سطوحی مانند فولاد و بتن صاف اجرا شود. در حال حاضر برای ایجاد اتصال مناسب بین این دو از توری مرغی و رابیتس استفاده می‌شود. این کار علاوه بر لزوم استفاده از میخ یا پیچ یا پرچ برای اتصال رابیتس به سطح زیرکار که ممکن است باعث آسیب شود، در مناطق مرطوب و خورنده بعد از چندین سال، ممکن است این بخش فلزی خورده‌شود و باعث طبله کردن اندود روکش شود. علاه بر این‌ها این روش سرعت پایین و هزینه بالایی دارد. برخی مواقع نیز باعث استفاده بیش از حد مصالح اندود می‌گردد. در این مقاله محصولی نوین (پلیمر مضرس کننده واسط) برای ایجاد درگیری مناسب برای اتصال و چسبندگی بین سطوح صاف با انواع اندود و پلاستر معرفی می‌شود. این محصول چسبندگی بسیار بالایی با سطح زیر‌کار ایجاد می‌نماید و با مضرس کردن سطح امکان اجرای انواع اندود پایه گچی یا سیمانی را فراهم می‌کند. آزمایشات متعددی برای بررسی کفایت چسبندگی و مقاومت برشی این محصول بر روی انواع مصالح شیشه‌ای، چوبی، فولادی، بتنی، XPS و سرامیکی انجام شده‌است و نتایج حاصل نشان‌دهنده ایجاد شرایط مناسب برای اتصال می‌باشد.
کلیدواژه ها