نویسنده = علی پوراربابی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی مقاومت فشاری و الکتریکی سطحی بتن در آزمونه‌های با اشکال و ابعاد مختلف
منوچهر سلمانی*؛ علی پوراربابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (860.4 K)