کلیدواژه ها = سرباره کوره آهن گدازی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تاثیر مقاومت فشاری بر ملات‌های حاوی سرباره در آزمون سازگاری با بتن بستر در فرآیند ترمیم
پویا احمدی*؛ محمد کاظم شربتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.82 K)

2 مقایسه اثر دوده‌سیلیس،زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی بر عمق نقوذ آب تحت فشار در بتن خودتراکم
علی خلیلی فرد*؛ منصور فخری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.36 K)