کلیدواژه ها = دوده سیلیس
تعداد مقالات: 2

1 مروری بر خواص سیمان های آمیخته میکروسیلیسی
آرش ذوالفقارنسب*؛ علی اکبر رمضانیانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.98 K)

2 مقایسه اثر دوده‌سیلیس،زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی بر عمق نقوذ آب تحت فشار در بتن خودتراکم
علی خلیلی فرد*؛ منصور فخری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.36 K)