حمایت کنندگان اصلی
حامی بتن
آسفالت طوس
حامی الماس
سیکاپارس
حامی بتن
SIMEM
آپتوس
حامی طلایی
نظام مهندسی ساختمان
حامی نقره ای
OLI Vibrator
سد و عمران پارس گستر
حامی الماس
انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران
حامی طلایی
انجمن صنفی تولید کنندگان بتن اماده استان تهران
حامی نقره ای
فنی و مهندسی نوآوران صنعت پاداب
برنزی
آزادراه تهران شمال
توسعه ساختمان و راه ( توسار )
بتن آماده سنگ شکن غرب (شاه حمزه)
فربتن - رایکادژپارت
طینا
انجمن صنفی و کارفرمائی تولید کنندگان تیرچه بلوک استان تهران
حمایت کنندگان رسانه ای
رسانه ای
پویار_|_PouYar
تین نیوز_|_tinnews